Panimula para sa isang maayos, mahusay, mabuti at may direksyon na paglilingkod sa bayan ng Camiling.  

 

Kung iisipin, napakaikling panahon ang isang daang araw upang gawin ang napakaraming tungkulin. Sa hapon na ito, nais kong ilarawan sa pamamagitan ng isang ulat ang panimulang serbisyo sa unang isang daang araw ng inyong abang lingkod bilang Mayor o Punong Bayan ng ating minamahal na Camiling.

Ang unang isang daang araw, batay sa tradisyon, ay ang punto na kung saan ang pinuno ng ating pamahalaan, mapa-nasyunal o lokal man ay nagkakaroon ng panahon para sa honeymoon phase sa mga traditional na kritiko tulad ng political opposition o mga hindi kapartido, mga mapagduda at mapaghusgang mga tao, at iba pa. Ang unang tatlong buwan ay punto na kung saan may “look and see attitude” ang mga tagahatol, “bigyan natin siya ng pagkakataon” na attitude mula sa mga oposisyon at higit sa lahat, ito ay panahon ng malaking ekspektasyon o pag-asa sa panig ng mga mamamayang nagluklok sa isang pinuno sa pwesto.

Mabigat ang tungkuling ini-atang sa aking balikat bilang inyong punong bayan, kasama na rito ang mga hamon at pagsubok na kaakibat ng pamumuno sa ating bayan. Ngunit ang lahat ng ito ay nagiging magaan at hindi naa-alintana sapagkat alam ko na kayo – ang mga mamamayan ng Camiling, ay nagtitiwala, nakiki-isa at nakikipagtulungan para ito ay ating malampasan at mapagtagumpayan. Kayo ang inspirasyon at kasama ko sa lahat ng ito.

Naging abala tayo sa unang isang daang araw dahil ito ay mahalaga sa pagkamit ng ating minimithing pang-kaunlarang adhikain. Ito ay magsisilbing pundasyon at sandigan ng mga gagawing plano, programa at proyekto ng inyong pamahalaang lokal. Ito ang panimula para sa isang maayos, mahusay, mabuti at may direksyon na paglilingkod sa bayan ng Camiling.

Umuunlad na ang bayan ng Camiling. Dumarami ang mga proyekto at sumisigla ang serbisyo ng inyong pamahalaang bayan. Bagama’t panimula pa lamang, ay hayaan po ninyo sana akong ilahad sa pamamagitan ng pag-uulat sa inyo - mga minamahal kong mga kababayan, ang mga natatanging nagawa ng ating pamahalaang lokal sa ilalim ng inyong abang lingkod sa unang isang daang araw bilang inyong punong bayan.

 1. A.Sa Larangan ng Pamamahalang Administratibo:

 1. I.Hinggil sa Usaping Pinansyal

Kung inyong maaalala noong nakaraang State of the Town Address ko noong ika-2 ng Agosto, 2016, ipinanawagan at binigyan natin ng diin ang puspusan at masinop na pangongolekta ng mga buwis. Bilang tugon dito, sa pamumuno ng ating OIC Municipal Treasurer na si Bb. Ruby M. Subiate, ay nagsagawa ang ating Treasury Office ng mga hakbang upang ang karampatang buwis ng mga mamamayan sa ating pamahalaan ay mabayaran.

Sinulatan ang mga 3,265 na mga indibidwal na nagmamay-ari ng mga ari-arian na hindi nakakabayad ng buwis upang ayusin ang kanilang mga obligasyon sa ating pamahalaan. Naging aktibo rin ang ating Treasury Office sa paglulunsad ng mga Tax Campaign sa mga barangay. Mula Hulyo hanggang Setyembre ng taong kasalukuyan, nakapagsagawa ng tax campaign sa 39 barangays. Bukod dito, nakipagtulungan din ang Treasury Office sa Office of the Market Supervisor upang bigyan ng solusyon ang mababang koleksyon sa stall rentals sa ating Pamilihang Bayan.

Sa Business Tax, nakapagtala tayo ng koleksyon mula sa Php 2,005,312.35 sa panahon ng Hulyo hanggang Setyembre ng taong kasalukuyan. Higit itong mas mataas ng 43.6 % sa parehong panahon noong 2015.

Sa Fees and Charges, nakalikom tayo ngayon ng Php 1,190,012.12 kumpara sa Php 797,274.56 noong 2015. Tumaas ang ating koleksyon ng 49.26%.

Sa Other Local Sources, mayroon tayong nalikom na Php 155,450.00 sa unang tatlong buwan ng ating panunungkulan at nakapagrehistro tayo ng 30.2% ng pagtaas mula sa Php 119,390.00 na nakolekta sa parehong mga buwan ng nakaraang taon.

Sa masinop na pamamahala ng ating itinalagang OIC Market Supervisor sa katauhan ng ating Municipal Administrator, si G. Antonio Felix L. Gorospe, nakapagtala tayo ngayon ng Php 4,793,321.01 na koleksyon mula sa upa ng mga puwesto, cash tickets at iba pang revenue o kita sa Pamilihang Bayan kumpara sa koleksyon ng Php 4,343,292.52 sa parehong panahon ng Hulyo hanggang Setyembre noong nakaraang taon. Ito ay higit na mas mataas ng Php 450,028.49 o pagtaas ng 10 % sa koleksyon ngayong 2016.

Nagkaroon din ng pagtaas ng Internal Revenue Allotment ang ating LGU ng Php 12,577,029.00 kada quarter ngayong taon mula sa Php 11,424,165.00 kada quarter noong 2015.

Bagama’t naging mataas ang collection rate natin sa mga nasabing revenue sources ng munisipyo, mayroon pa ring mga revenue na sources na dapat paghusayin, tulad ng Real Property Taxes at sa mga Economic Enterprises.

Kaugnay nito, isusumite na bago matapos ang linggong ito ang nabuong LGU Annual Budget para sa taong 2017 sa Sangguniang Bayan para sa Budget Review and Authorization. Tinatayang                             Php 204,032,215.00M ang ating Annual Budget para sa susunod na taon.

 1. II.Pagpapaunlad at Pagpapahusay ng Serbisyo ng mga Kawani ng LGU

Kaakibat ng pagiging masinop sa mga usaping pang-pinansyal ng LGU, tinutukan din natin ang pagpapapahusay sa serbisyo ng ating mga kawani sa pamahalaang lokal sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga trainings at seminars para sa rank and file employees.

Ayon sa ating Human Resource and Management Officer na si Bb. Nelly A. Zacarias, nakapagsagawa ang ating LGU ng 4 na training para sa mga kawani tulad ng Public Service Ethics and Accountability, Customer Relations Management Training, Re-orientation on the Implementation of the SPMS at Civil Service Laws and Rules. Aabot sa humigit kumulang na 40 kawani ng ating munisipyo ang dumadalo sa mga training at seminars na naisagawa.

Layon nito na bigyan ng sapat na kaalaman ang mga kawani tungkol sa mga patakaran at reglamento ng Civil Service Commission upang tiyakin na ang bawat empleyado ay nagtratrabaho at gumagampan ng gawain ng wasto at mapataas pa lalo ang kalidad ng kanilang serbisyo.

Bukod pa rito, noong ika-7 ng buwan na ito o noong nakaraang Biyernes lamang, naisagawa natin ang kauna-unahang Family Day para sa mga kawani ng ating LGU. Layunin nito na ipadama at ipasapol sa ating mga kawani ang konseptong “ang ating LGU ay iisang pamilya”, kahit anumang opisina sila nagmula. The bottom line is – we are one family in the service of our community. Itinampok dito ang isang maikli ngunit makabuluhang programa at boodle fight sa tanghalian. Sa hapon ay nagkaroon ng mga pagtatanghal ang bawat opisina at mga palaro na itinatampok ang mga tradisyunal na laro ng bayan. Binigyan din ng mga token na papremyo ang mga ilang empleyado.

 1. III. Pagsali ng Mamamayan sa Paggo-gobyerno

Upang palakasin ang partisipasyon ng mamamayan sa pamamahala, at alinsunod sa probisyon ng Local Government Code of 1991, binuo at na-convene mga Local Special Bodies tulad ng Municipal Anti-Drug Abuse Council, Local Disaster Risk Reduction and Management Council, Local Health Board, Local School Board at ang Municipal Peace and Order Council. Ang mga Councils na ito ay binubuo ng mga opisyales ng pamahalaang lokal, mga kinatawan ng mga NGOs at mga ahensya ng pamahalaan. Sa pamamagitan ng mga Local Special Bodies na ito, nasisiguro ng inyong pamahalaang lokal na kasama ang mga mamamayan sa pagbubuo ng mga plano, proyekto at mga programang may direkta silang kinalaman at pakinabang.

Bukod pa rito, nakapag-accredit na rin ang Sangguniang Bayan ng mahigit na dalawampu na mga civic and peoples’ organization na siyang magiging kinatawan ng mga sektor sa lipunan sa iba pang Local Special Bodies tulad ng Local Development Council, atbp.

 1. IV. Pagbubuo ng ating mga Development Plans

Noong ika-27 at 28 ng Setyembre, nasimulan na ang unang yugto ng ating developmental planning at layon nitong makabuo ng isang Comprehensive Development Plan o CDP para sa ating pamahalaang lokal. Tinitignan at kinikilala ko na ang development planning ay isang mahalagang framework para sa mahusay at epektibong paggamit ng kakaunting rekurso para sa pagbuo ng mga Plans, Programs and Projects para mabawasan kundi man masugpo ang kahirapan.

Ito ang bubuo at magiging batayan ng mga istratehiya para harapin ang mga pang-ekonomiya, pang –lipunan at maging pang-gobyernong mga usapin at suliranin. Ang mga benepisyo ng ganitong approach ay masusukat sa mga pinagbuting resulta o kahihinatnan ng serbisyo sa publiko.

Ang mga pamantayan at prinsipyo ng development planning ay ating ginagamit para palakasin ang pampublikong pananagutan ng mga nagbibigay ng serbisyo at imonitor ang pondong nailaan sa badyet at paggasta nito.

Sa dalawang araw na planning session na ito nilahukan ng 58 na participants mula sa pamahalaang lokal, academic sector, mga socio-civic and peoples’ organizations, ibat-ibang ahensya ng gobyerno at mga indibidwal, binalikang tanaw ang vision statement ng LGU batay sa draft CDP noong 2010, tinasa ang mga pagkukulang batay sa kasalukuyang kalagayan at bumuo ng bagong vision na sasalamin sa kasalukuyang pinagtutuunan pansin ng administrasyon na ito.

Nais kong ibahagi sa inyo ang nabuong vision statement ng unang dalawang araw na planning session na produkto ng talakayan, debate, balitaktakan at palitan ng kuro-kuro ng bawat kasapi sa CDP sessions. Ito po ang nabuong vision statement:

“Camiling is a premier agri-industrial, commercial, eco-tourism and educational center in the Philippines that nurtures God-centered, development oriented and empowered citizenry, thriving in a vibrant, strong and inclusive local economy in a safe, resilient, climate change adaptive and well planned community, guided by leaders that serve and govern with utmost responsibility and transparency.”

Sa lahat ng gagawing development planning ng ating pamahalaang lokal, ang vision statement na ito ang siyang magiging gabay natin sa pagbubuo ng mga plano, proyekto at programa sa susunod na anim na taon.

Bukod pa rito, ang mga kasapi ng ating Sangguniang Bayan, sa tulong ng mga kalahok ng Comprehensive Development Planning, ay nakapagbuo na rin ng inisyal na Executive – Legislative Agenda. Bagama’t inisyal pa lamang, ito ay bubuoin at pipinuhin pa sa susunod na Comprehensive Development Planning Session sa katapusan ng buwan na ito.

Target na matapos ang Comprehensive Development Planning session at mai-finalize ang ELA sa Nobyembre.

 1. B.Sa Larangan ng Pamamahalang Pang-Imprastraktura:

 1. I. Hinggil sa Pagpapa-unlad ng Imprastruktura

Sa larangan ng pagpapa-unlad ng imprastruktura, ipinapatupad na ang pagsasagawa ng mga proyektong pinondohan sa 20% Economic Development Fund at Supplemental Budget. Mahigit Php 20.3M ang kabuuang halaga ng mga proyektong imprastruktura ang ginugol dito. Sa kasalukuyan, naipa-bid na ang mga gagawing kalsada at iba pang pang-imprastrakturang proyekto sa mga Barangay at karamihan dito ay tapos na at kung hindi man ay ginagawa na o hinihintay na lamang ang pag implementa sa mga ito.

         Ito ay ang mga sumusunod:

 1. Mga Proyekto sa Ilalim ng 20% EDF:

Pagpapasemento ng Irrigation Road sa Brgy. Poblacion E

Pagpapasemento ng kalsada sa Purok 3, Brgy. Sinilian-Cacalibosoan

Pagpapasemento ng Kakariagaan Road sa Brgy. Sinilian 3rd

Pagpapasemento ng Barangay Road sa Brgy. Sinulatan 2nd

Pagpapasemento ng Barangay Road sa Brgy. Tambugan

Pagpapasemento ng Barangay Road sa Brgy. Telbang

Pagpapasemento ng kalsada sa purok VI, Sitio Duran at Purok VII, Sitio Turod sa Brgy. Sta. Maria

Pagpapasemento ng kalsada sa Purok IV sa Brgy. Pindangan 2nd

Pagpapasemento ng Irrigation Road sa Brgy. Pao 1st

Rip-rapping ng Irrigation Road sa Brgy. Cayasan

Pagpapasemento ng kalsada sa Purok I sa Brgy. San Isidro

Pagtatayo ng Covered Court sa Brgy. Manakem

Pagpapasemento ng Barangay Road sa Brgy. Palimbo-Proper

Pagpapasemento ng kalsada sa Purok 6 at Purok 7 sa Brgy. Papa-ac

Pagpapasemento ng Farm-to-Market Road sa Brgy. Pao 2nd

Pagpapatuloy ng pagpapagawa ng Evacuation Center sa Brgy. Pao 3rd

 1. Mga Proyekto sa ilalim ng hiningi nating Supplemental Budget sa Sangguniang Bayan:

Pagpapagawa ng Extension ng Sangguniang Bayan Building

Renovation ng Opisina ng Municipal Vice Mayor

Pagpapagawa ng Shed Generator ng Sports Complex

Rehabilitation ng Pathway ng Bilad Elementary School

Concrete re-blocking sa Burgos Street at rehabilitation ng canal sa Brgy. Pob. A at Pob. B

Pagpapasemento ng Multi-Purpose Pavement sa Camiling North Elementary School

Pagpapasemento at rehabilitation ng canal sa Burgos Street mula sa bagong tulay hanggang sa Romulo Street

Pagpapatuloy ng 2-palapag na evacuation center/Multi Purpose Hall sa Brgy. Bacabac

Pagpapasemento ng Multi-Purpose Drier Pavement sa Brgy. Pindangan 2nd at Brgy. Sta Maria

Block paving, Fabrication at Steel Matting sa Drainage Canal sa Municipal Building Compound    

Bukod pa rito, nais kong magpasalamat sa Sangguniang Bayan lalu na kay Kon. Pepito M. Pacada para sa pagi-sponsor ng isang resolusyon para ihingi ng tulong sa Department of Public Works and Highways at iba pang concerned government agencies ang agarang pagkukumpuni sa lumang tulay ng Camiling. Kung inyong maaalala, ito ay isa sa mga prinaprayoridad ng inyong abang lingkod tulad ng nabanggit ko sa aking SOTA noong Agosto. Marami pong salamat sa pagbibigay ng legislative support sa usapin na ito.

Sa ganito rin na kalagayan kung bakit binuksan sa lahat ng uri ng sasakyan mula sa Manila at sa Pangasinan ang kahabaan ng Burgos Street mula Poblacion A hanggang sa parte ng kalsada na sakop ng Poblacion I na tutumbok sa Romulo Highway. Dahil dito, nadagdagan ang vehicle density na dumadaan sa Burgos Street na nagdulot ng pagkasira ng ilang bahagi sa kalsada. Mga commuter at ang buong publiko ang apektado sa naging baku-bakong na kalsada.

Para matugunan ang problemang ito, isinali natin ang concrete re-blocking sa Burgos Street at rehabilitation ng canal sa Brgy. Pob. A at Pob. B sa ating Supplemental Budget. Sa ngayon ay kinukumpuni na ang nasirang parte sa naturang daanan.

 1. C.Sa Larangan ng Pamamahalang Panlipunan:

 1. I.Masiglang Serbisyo para sa Kalusugan ng mga Camileño

Naging masigla ang ating Rural Health Unit lalu na sa pagbibigay ng dental services sa ating mga Day Care Children. Simula noong Hulyo hanggang sa kasalukuyan, nakapagbisita na ang ating mga municipal dentists sa 25 na Day Care Center at aabot na ng 782 na mga bata ang nacheck-up, binunutan, at lininisan ng ngipin.

Puspusan ang ginagawang pag-aalaga ng ating Municipal Health Office sa kalusugan ng ating mamamayan lalu na sa mga buntis at bagong panganak na sanggol. Tumaas ang bilang ng mga buntis na na nanganak sa ating Birthing Station ng 43 sa mga buwan ng Hulyo hanggang Setyembre ng taong ito mula sa 30 na nanganak ng kaparehong mga buwan noong 2015.

Bukod pa rito, tinitiyak ng ating mga midwives kasama ang mga Barangay Health Workers na ang mga buntis sa mga barangay ay mai-enroll sa Philhealth. Sa kasalukuyan, umabot na sa 37 na buntis ang nai-enroll sa Philhealth.

Patuloy na nilalabanan ang malnutrisyon lalo na sa mga batang nasa elementary school. Sa kasalukuyan may 700 na batang mababa ang timbang ang benepisyaryo ng Centralized Feeding Program ng LGU-Provincial Government at DepEd. May 17 na pampublikong elementary schools sa 16 na barangays ang nakikinabang sa naturang programa. Ito ay nagsimula noong Agosto at magtatapos ng Marso ng 2017.

 1. II.LGU Kaagapay Sa Pagpapaunlad ng Sektor ng Edukasyon

Ipinagpatuloy ng inyong abang lingkod ang pagsasagawa ng taunang Education Summit sa ating Munisipalidad. Noong panahon na ako ang Vice Mayor at Presiding Officer ng Sangguniang Bayan, pinangunahan natin ang paglulunsad ng Summit ng mga ibat-ibang sector, pero natatangi dito ang Education Summit.

Ito ay pagkilala natin sa mahalagang papel ng edukasyon at ang sektor nito sa pag-unlad di lamang ng bayan kundi ng buong bansa.

Sa nakaraang Education Summit, tinalakay natin ang pagbabadyet ng mga programa at proyekto mula sa Special Education Fund. Kung tutuusin, under utilized ang Special Education Fund dahil hindi napapansin na naiipon na pala ito., Ngunit dahil pinag-aralan natin kung paano makakapagbigay ng mas maraming proyekto sa sektor ng edukasyon, nagkaroon tayo ng financial audit sa pera ng munisipyo.

At dahil ang inyo pong lingkod ay accountant by profession, nakita natin sa ating pagsusuri sa mga financial records na napakalaki na pala ang Special Education Fund. Kaya’t umaasa kayo na mas maraming pondo para sa edukasyon ang ating magagamit para sa pagpapa unlad ng mga classroom, mga pasilidad sa paaralan at iba pang mga kinakailangan.

Bukod pa rito, nakapag bigay din ang ating LGU ng tulong pinansyal para sa pagpapasemento ng multi-purpose pavement ng Camiling North Elementary School at rehabilitasyon ng pathway ng Bilad Elementary School na aabot ng Php 269,164.05 para sa dalawang proyektong nabanggit.

 1. III.Kapayapaan, Kaayusan at Kontra Kriminalidad

Kaakibat ng kampanya ng national government laban sa illegal na droga, ang ating kapulisan ay aktibong nag implenta ng OPLAN Tokhang. Ang OPLAN Tokhang, sa mga di nakaka-alam, ay hango sa salitang Cebuano na Toktok-Hangyo o ang ibig sabihin nito ay katok at paki-usap, sa pamamagitan nito ay nagbabahay-bahay ang mga pulis para magbigay babala sa maaring drug-users at pushers.  

Bunga ng kampanyang ito, nakapagpa “surrender” ang ating kapulisan ng 433 na hinihinalang drug users at pushers na kung saan 126 dito ay validated o kompirmadong gumagamit o di kaya ay tulak ng ipinagbabawal na gamot.

Sa pakikipatulungan ng ating LGU sa pamamagitan ng Municipal Anti-Drug Abuse Council at PNP, naitayo ang Bahay Pagbabago sa dating gusali ng Philippine National Bank. Ang Bahay Pagbabago ay isang Reformatory Center para sa mga lulong o gumagamit ng droga na bulontaryong sasailalim sa rehabilitasyon at pagbabago.

Sa kasalukuyan mayroong 20 katao ang unang batch sa Bahay Pagbabago. Sa loob ng 30 araw ay sasailalim sila sa rehabilitasyon at livelihood training para tuluyang makaiwas sa mga ilegal na gawain. Ang center ay may mini gym, prayer room, activity hall, mga silid, visitor’s area, at livelihood training Center.

Bukod pa rito, naisagawa rin ng ating LGU ang Municipal Anti-Dangerous Drug Summit noong Agosto, 2016. Ang bayan ng Camiling ang pinakaunang munisipalidad na nakapagsagawa ng Anti-Dangerous Drug Summit sa buong Probinsya ng Tarlac. Dinaluhan ito ng mahigit 500 participants mula sa mga Barangay, NGOs at mga ahensya ng gobyerno tulad ng DILG, PNP, PDEA at TESDA.

Sa Summit na ito, naipresenta ang Anti-Drug Abuse Action Plan ng LGU at nakapagbuo rin ng kani-kanilang Action Plan ang mga barangay.

Sa kaayusan ng ating mga kalsada, nailipat na natin ang mga nagtitinda ng mga farm implements o gamit sa pagsasaka sa Luna Street mula sa dati nilang lugar sa Rizal Street. Ito ay kaakibat ng ating programa na ang lahat ng market activities na pinamamahalaan ng LGU ay dapat nasa loob ng pamilihang bayan o kung hindi man ay malapit sa tabi ng public market. Dagdag pa rito ang pagsasa-ayos sa pwesto ng ating mga kababayan na may maliliit na negosyo sa pamilihang bayan at naghahanap-buhay sa public plaza. Ang tinutukoy ko rito ay ang mga kababayan nating ambulant vendors, mga nagtitinda ng palamig, bibingka, at nagba-barbeque. Sila ay inayos sa pamamaraan na hindi sila hiwa-hiwalay, may takdang oras din sila ng pagtitinda at kasunduan na ayusin at linisin nila ang kanilang mga pwesto pagkatapos. Ito ay naka-ayon sa ating layunin na ilagay ang mga negosyo sa tamang lugar at para sa isang maayos at malinis na pamayanan.

Mas Malawak na Pamamahagi ng Inpormasyon Tungkol sa LGU gamit ang Internet

Upang makasabay sa modernong panahon prinoyekto ng pamahalaang lokal ang muling pagkakaroon nito ng isang internet website. Sa pakikipagtulungan ng LGU at ng Tarlac Agricultural University, kasalukuyang ginagawa ang website natin.

Ang website na ito ay pandagdag sa mga dati nang social network sites upang mas maabot ang mas malawak na bilang ng mamamayan ng Camiling di lamang dito sa lokal na setting kundi pati na rin sa ibang bansa.

Lalamanin ng website na ito ang ating mga plano, programa at proyekto at magsisilbing opisyal na pagmumulan ng inpormasyon ng ating LGU. Noong ika-5 ng Oktubre pinirmahan ng mga opisyales ng TAU at ng ating LGU ang Memorandum of Agreement para sa gawaing ito.

At nais kong ipabatid sa inyo, na simula sa araw na ito, ay maari ninyo nang makita ang ating LGU website sa internet. Makikita ito sa www.camiling-lgu.gov .ph

 1. D. Sa Larangan ng Pamamahalang Pang-Kalikasan:
  1. I. Pagiging Handa ng LGU sa Pagtugon sa mga Kalamidad

Ang Camiling bilang isang disaster prone na bayan ay pinaghahandaan ang kalamidad tulad ng mga baha. Dahil dito prinayoridad natin ang pagtugon sa mga kalamidad. Sa pamumuno ng ating Municipal Disaster Risk Reduction Management (DRRM) Officer na si G. Ulysis Agustin, nakapagbuo na ang ating LGU ng Quick Reaction Team (QRT) na binubuo ng dalawang pangkat para sa Search and Rescue, mahusay na Communication System, Medical Support at Research and Planning. Bagamat limitado ang bilang ng ating DRRM personnel, nakapagbuo tayo ng Quick Reaction Team sa pagsali ng mga volunteer organic personnel ng LGU.

Sa kabuuang bilang na 37 na mga disaster prone barangays, nakapagbuo na ng 6 na Barangay QRT at ang mga natira ay kasalukuyang nag-oorganisa na. Bukod pa rito, nakumpleto na rin ang mga basic disaster equipment ng mga barangay para tugunan ang anumang darating na sakuna o kalamidad.

Patuloy din ang pagsasanay ng ating mga DRRM personnel. Sa kasalukuyan nagti-training sila ng Emergency Medical Specialist Course. Ang training course na ito ay aabot ng anim na buwan.

Bukod pa rito, katatapos lang ang mga Army Reservists mula sa Camiling ng isang Disaster Training Course na isinagawa sa pakikipagtulungan ng ating LGU sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, Philippine National Red Cross at Bureau of Fire Protection. Sila ay nagsanay ng First Aid, Fire Response, Water Search and Rescue at iba pang kasanayan sa Disaster. Nais kong ipakilala sa inyo ang 115 na reservists na nagtapos sa training na ito. Mula sa 115 na reservists na nagtraining, nakapili ng 14 na siyang bubuo sa dalawa pang team ng volunteer QRT ng ating munisipyo.

Nagsilbing unang pagsabak ng ating LGU sa aking pamumuno ang nakaraang pagbaha dulot ng tag-ulan at Habagat noong ika-13 ng Agosto. Bago pa man dumating ang malaking tubig baha, maagap nating pinulong ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Council upang magsagawa ng mga hakbang upang tugunan ang mga posibleng epekto nito sa ating mamamayan.

Nagsagawa tayo ng mga inspeksyon sa mga flood prone barangays sa kasagsagan ng Habagat at nagamit natin ng husto ang social media partikular ang Facebook upang magbigay ng regular na update sa ating mga kababayan. Pinagtuunan natin ng pansin ang pagmo-monitor sa passability ng mga mayor na daanan at highways, ang status ng pagtaas ng tubig sa ilog, at iba pang mahahalagang inpormasyon.

Namigay din tayo ng relief goods sa mga 727 na pamilya sa limang Barangay na binubuo ng Pindangan 1st, Pindangan 2nd, Florida, Bilad at Cacamilingan Norte.

Upang madagdagan pa ang kakayanan ng ating Disaster Response Capability, bumili ang ating LGU ng dalawang unit ng sasakyan na siyang magagamit natin sa mga Search and Rescue operations, relief distribution at iba pang gawain kaugnay sa pagharap sa kalamidad.

Kaakibat ng pagiging handa sa kalamidad, patuloy din tayong nagsasagawa ng mga aktibidad na makakatulong sa pangangalaga sa kalikasan. Noong ika-1 ng Oktubre, nagsagawa ang ating LGU ng isang Tree Planting Activity sa Barangay Bacsay kasama ang ating mga LGU Scholars, PNP, Barangay Officials at NGOs. Nakapagtanim ng 300 na punong kahoy sa may bukana ng ating Municipal Materials Recovery Facility.

 1. E. Sa Larangan ng Pamamahalang Pang-Ekonomiya:
  1. I. Patuloy na Pagdami ng Negosyo at Pagtaas ng Tiwala ng Namumuhunang Negosyante sa Camiling

Dahil sa mga repormang ating isinagawa sa Business Permits and Licensing Office (BPLO) naging mas madali, mainam at kaaya aya ang mamuhunan sa Camiling. Ang dating napakatagal na proseso ng pagrerehistro ng negosyo sa ating munisipyo noon ay tumatagal na lamang ngayon ng 15 hanggang 30 minuto. Dahil dito, nagresulta ito ng patuloy na paglago ng pamumuhunan dito sa Camiling at sumasalamin sa mataas na antas ng tiwala ng mga negosyanteng namumuhunan sa ating bayan.

Nakapagtala ang ating BPLO ng 58 bagong negosyo at nakapagsalin ng Php 5.9 Milyon na kapital na dagdag sa ekonomiya ng bayan ng Camiling kumpara sa ng mga negosyo na naitayo sa pangatlong quarter ng 2015. Nai-ulat na may investment capital na Php 2.565 M lamang sa parehong panahon noong 2015. Kung ating susuriin, nagkaroon ng 42.75 % pagtaas sa halaga ng pamumuhunan sa unang 3 buwan ng ating termino.

 1. II.Suporta sa mga Magsasaka at sa Sektor ng Agrikultura

Suportado ng ating pamahalaang lokal ang mga magsasaka at sector ng agrikultura sa pamamagitan ng Office for Agricultural Services (OAS) sa ilalim ni Engr. Domingo Dacayanan. Sa Programa para sa Palay Production, nakapagsagawa ng mga pagsasanay tungkol sa pagsugpo sa mga peste sa palayan tulad ng mga daga, mapanirang insekto at sakit.

Para sa pagpapa-unlad ng patubig, nakakuha ang ating munisipyo ng isang proyekto mula sa Department of Agriculture - Bureau of Water and Soil Management. Na-rehabilitate at nagawa ang canal linings ng Brgy. Cabanabaan Diversion Dam na nagkakahalaga ng Php 5M.

Dagdag pa rito, kasalukuyan nang ini-evaluate ng DA-BSWM ang katulad na proyektong pagpapa-unlad d ng irigasyon sa Brgy. Bacabac at Sinilian Cacalibosoan.

Upang pasiglahin din ang produksyon ng gulay, namahagi ang ating OAS ng mga ibat-ibang uri ng buto ng gulay sa limang organisasyong magbubukid, kooperatibang agrikultural at mga indibidwal na mga magsasaka. Nakapagsagawa rin ng vegetable demo-gardens sa mga piling elementary schools sa Camiling Central, East at West districts upang i-promote ang pagtatanim ng gulay.

Sa hanay naman ng mga magsasakang may alagang hayop, nakapagbigay ng serbisyong Deworming and Vitamin Administration sa 487 na mga baka at kalabaw sa 21 na barangay. Nakapagsagawa rin ng dagdag kaalaman na seminar sa pag-aalaga ng kambing sa Barangay Sinilian Cacalibosoan na dinaluhan ng 21 na magsasaka.

Hindi rin bababa sa 114 na aso ang binakunahan ng kontra rabies sa 18 na barangay ng ating mga OAS personnel.

Iyan po ang mga natatanging nagawa ng ating pamahalaang bayan sa unang isang daang araw na  pamumuno ng inyong abang lingkod bilang Punong Bayan. Kung ano man ang narating sa unang isang daang araw ng ating pamamahala, mahaba haba pa ang ating lalakbayin tungo sa inaasam asam nating pag-unlad para sa ating bayang mahal. Maaring maraming pagsubok at problema ang aking haharapin bilang pinuno ng bayang ito. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito ay umaasa ako, na kayo – mga minamahal kong kababayan, ay patuloy na magtitiwala sa ating kakayahang mamuno at patuloy na magiging kaisa at kaagapay ko.

Dahil dito, tiwala akong mapagtatagumpayan natin ang lahat ng balakid at makakagawa pa ng mas maraming kapaki-pakinabang na mga plano, programa at proyekto para sa ika uunlad ng ating bayan.

Sa pagtatapos ng Unang Ulat Ko Sa Bayan ng Camiling, umasa po kayo na panimula pa lamang ito para sa isang mabuti, maayos, mahusay at may direksyon na paglilingkod para sa bayan ng Camiling.

Maraming Salamat at Mabuhay ang Bayan ng Camiling, Tarlac!

 

Back to Top