AWIT NG CAMILING

Musika at titik ni Roderick C. Dela Cruz

 

Lahat kami rito’y nagpupugay

At nagbibigay galang sa sinuman

Sapagkat kami’y nagkakaisa

At nagtutulong tulong

 

Upang mapaunlad, Bayan naming mahal

Na nagmula sa ‘sang puno

Ito ay puno ng Camiling

 

Camiling, Bayan ng Camiling

Mamamaya’y dangal tanging yaman

Camilenos sadyang maka Diyos

Makatao’t makatarungan

 

Lumalaban sa anumang paligsahan

Baying kinagigiliwan

Camiling, Camiling, Camiling, Camiling

Taas noo kahit kanino man

 

Camiling, Camiling, Camiling, Camiling

Mabuhay ka bayan ng Camiling!